Past Presidents

NameFromTo
Mr.Surendra Kamath19821986
Mr.B .J.Shreedhra 19861989
Mr. M.V.Ravi Kumar 19891991
Dr.K.R.Srinivasan 19911993
Mr.H.Vasanth Rao 19931995
Mr Pankaj K Patel 19951997
Mr A Dwaraki 19971998
Mr H Vasanth Rao 19982000
Mr Jawad Basith20002002
Ms Shobhana Prakash 2002`2005
Dr KR Srinivasan 20052008
Ms Uma Reddy 20082012
Mr. G. Satyanarayana 20122014
Mr.Mohandas Ukkandath
2014 2018
Ms. Hema Malini20182020